Logo


年青人阿Fung係一位二級運動攀登教練,

佢既夢想係成為運動攀登運動員,
事關佢覺得呢項運動真係好有挑戰性。
為左裝備自己逐步逐步去達成呢個夢想,
阿Fung就參加左「追夢三部曲」計劃,
運用計劃既資金去上堂,提升自己既攀登技巧,
以及購買一啲攀登裝備。


聽到阿Fung既故事同埋見到佢充滿鬥志既眼神,
小編真係覺得好熱血啊,有夢想既人真係好charm啊!!!


#有夢想才會知道活著的意義

Image
Image
 • 你點睇「課金」?

 • YLPA生涯規劃影片影片2 向夢...

 • 毒樂樂・不如眾樂樂

 • 【DSE陪你考】和你畫 - 停課專...

 • 「DSE埋黎睇」第三集-六大注意...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 升學攻略Zoom一Zoom 大學生活...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 「15 16 咩工最舒服」第十一集 ...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 「15 16 咩工最舒服」第九集 – ...

 • 「DSE埋黎睇」第四集 - 考前衝...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 升學放榜 Zoom一Zoom 放榜小...

 • 「WORK到這世界邊端」 第...

 • 潮同共 第2集 介紹音樂系列...

 • 「WORK到這世界邊端」 第三...

 • HKCYS 玩出伙MV

 • 「我也想為孩子努力」 每位戒毒媽...

 • 《最好的藥》微電影

 • [ 了解我吧 ]一個戒毒者的媽媽自...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • [大埔區青年網絡「Job, On Yo...

 • YLPA生涯規劃影片3 各志各精...

 • 「WORK到這世界邊端」 第一...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 升學攻略Zoom一Zoom 校園生活...

 • 「15 16 咩工最舒服」第二集 – ...

 • 究竟音樂人如何搵創作靈感?

 • 錢之呼吸 - 打機課金有問題?

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 「追夢三部曲」 Hip Hop X ...

 • 「放榜!淡淡定!」-面試妝容篇

 • [大埔區青年網絡「Job, On Yo...

 • [大埔區青年網絡「Job, On Yo...

 • CLAP for Youth @ JC * C...

 • 潮同共 第1集 介紹音樂系列...

 • YLPA生涯規劃影片4 面試你要...

 • esm^_^iley 微電影《遇見它的日子...

 • 「15 16 咩工最舒服」第三集 – ...

 • YLPA生涯規劃影片1- 尋找自己...

 • 「15 16 咩工最舒服」第六集– 寵...

 • 放榜要帶啲乜?【12樣放榜必備!...

 • 升學攻略Zoom一Zoom DSE應...

 • 「WORK到這世界邊端」 第二...

 • 「15 16 咩工最舒服」第十集 – ...

 • ♦️[大埔區青年網絡「Job, On...

 • 「15 16 咩工最舒服」第四集 – ...

 • 「放榜!淡淡定!」-面試髮型篇

 • YLPA生涯規劃影片5 開工大吉...

 • 「15 16 咩工最舒服」第七集 – ...

 • 【微米斜槓青年隊】

 • 「15 16 咩工最舒服」第八集 – ...

 • 「15 16 咩工最舒服」 第五集 –...

 • Halima — 網劇

 • CLAP for Youth @ JC * C...